پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی -جلد 1 (مبانی پتروگرافی و روش های مطالعه)

مولف:
حبیب اله قاسمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی -جلد1 (مبانی پتروگرافی و روش های مطالعه) عنوان کتابی است از حبیب اله قاسمی که در 566 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1394 به چاپ رسیده است. از حبیب اله قاسمی، کتاب پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی(دانشگاه صنعتی شاهرود) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان