واکنش های کوپل کربن کربن کاتالیزشده توسط پالادیم

گروه مولفان:
محمد جوشقانی (نویسنده) | عزت رفیعی (نویسنده) | شیرین ندری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه رازی (کرمانشاه)

درباره کتاب:
واکنش های کوپل کربن کربن کاتالیزشده توسط پالادیم عنوان کتابی است از محمد جوشقانی که در 168 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاتالیزورهای پالادیم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان