فرهنگ جامع غارها و کارست (ژئومورفولوژی، زمین شناسی، هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی)

گروه مولفان:
رضا خوش رفتار (نویسنده) | حسنعلی غیور (مترجم)

ناشر:
دانشگاه زنجان

درباره کتاب:
فرهنگ جامع غارها و کارست (ژئومورفولوژی، زمین شناسی، هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی) عنوان کتابی است از رضا خوش رفتار با ترجمه‌ی حسنعلی غیور که در 320 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا خوش رفتار، کتاب‌های حفاظت مناطق کارست و غارها(حق شناس)، میراث جهانی زمین شناسی(دانشگاه زنجان)، شبکه ی جهانی ژئوپارک ها(حق شناس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,900 تومــان