واژه نامه رایانه و اینترنت (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)

مولف:
محمود نقیب زاده (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
واژه نامه رایانه و اینترنت (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) عنوان کتابی است از محمود نقیب زاده که در 424 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از محمود نقیب زاده، کتاب‌های سیستم های عامل(دانشگاه فردوسی مشهد)، طراحی الگوریتم ها(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.