واژه نامه رایانه و اینترنت (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)

مولف:
محمود نقیب زاده (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
واژه نامه رایانه و اینترنت (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) عنوان کتابی است از محمود نقیب زاده که در 424 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود نقیب زاده، کتاب‌های سیستم های عامل(دانشگاه فردوسی مشهد)، طراحی الگوریتم ها(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.