زیست فناوری ملکولی (اصول، کاربردها و روش ها)

گروه مولفان:
محمدعلی اسداللهی (نویسنده) | حمید زرکش اصفهانی (نویسنده) | ابوالقاسم عباسی کجانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه اصفهان

درباره کتاب:
زیست فناوری ملکولی (اصول، کاربردها و روش ها) عنوان کتابی است از محمدعلی اسداللهی که در 508 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه اصفهان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی زیستی مولکولی است. از محمدعلی اسداللهی، کتاب بیوتکنولوژی صنعتی(دانشگاه تربیت مدرس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان