مدل سازی تجربی در اقتصاد (تشخیص و ارزیابی)

گروه مولفان:
کلایو ویلیام جان گرینجر (نویسنده) | اسمعیل ابونوری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
مدل سازی تجربی در اقتصاد (تشخیص و ارزیابی) عنوان کتابی است از کلایو ویلیام جان گرینجر با ترجمه‌ی اسمعیل ابونوری که در 112 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از EMPIRICAL MODELING IN ECONOMICS: specification and evaluation. موضوع اصلی این کتاب اقتصادسنجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
700 تومــان