پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی -جلد 2 (پتروژنز گروه های ترکیبی و محیط های زمین ساختی)

مولف:
حبیب اله قاسمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی -جلد2 (پتروژنز گروه های ترکیبی و محیط های زمین ساختی) عنوان کتابی است از حبیب اله قاسمی که در 744 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 به چاپ رسیده است. از حبیب اله قاسمی، کتاب پتروگرافی و پتروژنز سنگهای دگرگونی(دانشگاه صنعتی شاهرود) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان