جنگل شناسی (به انضمام فرهنگ تخصصی جنگل شناسی، فرانسه انگلیسی به معادل فارسی)

مولف:
کامبیز طاهری آبکنار (نویسنده)

ناشر:
حق شناس

درباره کتاب:
جنگل شناسی (به انضمام فرهنگ تخصصی جنگل شناسی، فرانسه انگلیسی به معادل فارسی) عنوان کتابی است از کامبیز طاهری آبکنار که در 298 صفحه و توسط انتشارات حق شناس در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگل و جنگلداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کامبیز طاهری آبکنار، کتاب‌های جنگل شناسی جنگلهای خارج از شمال در ایران(حق شناس)، جغرافیای جنگلهای جهان(حق شناس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان