شرح کلیله و دمنه بر اساس نسخه مجتبی مینوی (با تصحیح و بازنگری)

گروه مولفان:
خیرالله محمودی (نویسنده) | نصرالله بن محمد نصرالله منشی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
شرح کلیله و دمنه بر اساس نسخه مجتبی مینوی (با تصحیح و بازنگری) عنوان کتابی است از خیرالله محمودی با ترجمه‌ی نصرالله بن محمد نصرالله منشی که در 672 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلیله و دمنه است. از خیرالله محمودی، کتاب آشنایی با مبانی عرفان و تصوف(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.