واژه نامه تفصیلی آمار (انگلیسی به فارسی و فارسی به نگلیسی)

مولف:
رضا پاکیاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه اراک

درباره کتاب:
واژه نامه تفصیلی آمار (انگلیسی به فارسی و فارسی به نگلیسی) عنوان کتابی است از رضا پاکیاری که در 268 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه اراک در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.