بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها

گروه مولفان:
علیرضا رهایی (نویسنده) | افشین فیروزی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها عنوان کتابی است از علیرضا رهایی که در 359 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا رهایی، کتاب‌های ارزیابی مقاومت و روشهای ایمن سازی سازه های بتنی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طراحی و محاسبه سازه های بتن مسلح(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طرح و محاسبه سازه های بتن مسلح(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.