اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی موازنه مواد و انرژی

گروه مولفان:
گیتی میرمحمد صادقی (نویسنده) | ریچارد فلدر (نویسنده) | رونالد روسو (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
اصول اولیه فرآیندهای شیمیایی موازنه مواد و انرژی عنوان کتابی است از گیتی میرمحمد صادقی که در 422 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. از گیتی میرمحمد صادقی، کتاب پلیمرهای قابل تبدیل به کمپوست(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,500 تومــان