رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن

گروه مولفان:
سعید ستایشی (نویسنده) | شهلا رزاقی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن عنوان کتابی است از سعید ستایشی که در 112 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رادون است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.