گل قرمز

گروه مولفان:
فسوالاد میخائیلوویچ گارشین (نویسنده) | حمیدرضا آتش برآب (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
گل قرمز عنوان کتابی است از فسوالاد میخائیلوویچ گارشین با ترجمه‌ی حمیدرضا آتش برآب که در 424 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از КРАСНЫЙ ЦВЕТОК. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان