فتح الملک العلی بصحه حدیث (باب مدینه العلم علی)

گروه مولفان:
احمد غماری حسنی (نویسنده) | عمارعبدالامیر فهداوی (نویسنده) | حسن حسینی آل مجدد شیرازی (مقدمه نویس)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
فتح الملک العلی بصحه حدیث (باب مدینه العلم علی) عنوان کتابی است از احمد غماری حسنی که در 340 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احادیث شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.