فلسفه جدید تربیت (و یا فلسفه جدید در آموزش پرورش)

مولف:
علی اکبر شعاری نژاد (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
فلسفه جدید تربیت (و یا فلسفه جدید در آموزش پرورش) عنوان کتابی است از علی اکبر شعاری نژاد که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر شعاری نژاد، کتاب‌های فلسفه آموزش و پرورش(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ توصیفی علوم رفتاری(اطلاعات)، ادبیات کودکان(اطلاعات)، روان شناسی رشد(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان