مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی

گروه مولفان:
هادی محمودی نژاد (نویسنده) | محمد رضا بمانیان (نویسنده)

ناشر:
طحان

درباره کتاب:
مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی عنوان کتابی است از محمد رضا بمانیان که توسط انتشارات طحان در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گردشگری زیست محیطی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا بمانیان، کتاب‌های کاربرد هندسه و تناسبات در معماری(هله)، ساختمان بلند و شهر(موسسه نشر شهر)، نظم و بی نظمی در معماری(طحان)، معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی(طحان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.