درآمدی بر معناشناسی شهرها و آبادی های ایران -جلد 1

مولف:
حمیدرضا میرمحمدی (نویسنده)

ناشر:
اندیشه و فرهنگ جاویدان

درباره کتاب:
درآمدی بر معناشناسی شهرها و آبادی های ایران -جلد1 عنوان کتابی است از حمیدرضا میرمحمدی که توسط انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های جغرافیایی است. از حمیدرضا میرمحمدی، کتاب سیری در تاریخ و جغرافیای گلپایگان(اندیشه و فرهنگ جاویدان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان