کلیات سعدی (شامل گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات، قطعات، طیبات، بدایع، مفردات، خواتیم، غزلیات قدیم)

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (ویراستار) | محمد علی فروغی (مصحح)

ناشر:
فرهنگ و قلم

درباره کتاب:
کلیات سعدی (شامل گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات، قطعات، طیبات، بدایع، مفردات، خواتیم، غزلیات قدیم) عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که توسط انتشارات فرهنگ و قلم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان