کلیات سعدی (شامل گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات، قطعات، طیبات، بدایع، مفردات، خواتیم، غزلیات قدیم)

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (ویراستار) | محمد علی فروغی (مصحح)

ناشر:
فرهنگ و قلم

درباره کتاب:
کلیات سعدی (شامل گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، رباعیات، قطعات، طیبات، بدایع، مفردات، خواتیم، غزلیات قدیم) عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که توسط انتشارات فرهنگ و قلم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان