مفاهیم اساسی در روانشناسی تربیتی (کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
علیرضا محمدی (نویسنده) | سمیرا کریمی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مفاهیم اساسی در روانشناسی تربیتی (کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از سمیرا کریمی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سمیرا کریمی، کتاب نخ این بادبادک در دست باد است(نصیرا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.