رهبری خدمتگزار

گروه مولفان:
حسن عابدی جعفری (نویسنده) | محمد سعید تسلیمی (نویسنده) | ابوالحسن فقیهی (نویسنده) | محمد شیخ زاده (گردآورنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
رهبری خدمتگزار عنوان کتابی است از ابوالحسن فقیهی که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالحسن فقیهی، کتاب‌های بالندگی سازمان(روناس)، بوروکراسی و توسعه در ایران(دانشگاه امام صادق (ع))، روش های پژوهش اجتماعی(ترمه)، روش های پژوهش اجتماعی(ترمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.