سیمای سیاست در قرآن کریم براساس تفسیر نور

گروه مولفان:
محسن قرائتی (نویسنده) | مهدی نادری (گردآورنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن

درباره کتاب:
سیمای سیاست در قرآن کریم براساس تفسیر نور عنوان کتابی است از محسن قرائتی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست در قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن قرائتی، کتاب‌های رواق نور(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، قرآن و امام حسین(موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن)، ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر(موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن)، تمثیلات(موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
سیاست در قرآن