اسلام و قرآن (مجموعه ای از سخنان استاد حسینعلی راشد)

مولف:
حسینعلی راشد (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
اسلام و قرآن (مجموعه ای از سخنان استاد حسینعلی راشد) عنوان کتابی است از حسینعلی راشد که توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسینعلی راشد، کتاب‌های دو فیلسوف شرق و غرب(فراهانی)، فضیلت های فراموش شده(اطلاعات)، دو فیلسوف شرق و غرب(اطلاعات)، آخرین سخنرانیهای راشد 7 - 1356(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.