راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

مولف:
عبدالله قنبری (نویسنده)

ناشر:
منتشران

درباره کتاب:
راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال اول دبیرستان عنوان کتابی است از عبدالله قنبری که توسط انتشارات منتشران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله قنبری، کتاب‌های آموزش تلفظ زبان انگلیسی(منتشران)، لطیفه های انگلیسی(رهنما)، لطیفه های انگلیسی(رهنما)، لطیفه های انگلیسی(رهنما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.