آیا می توانی تفاوت این دو تصویر را پیدا کنی؟

گروه مولفان:
فاطمه جعفری (مترجم) | علی اصغر مرادی (مترجم)

ناشر:
علوم پارسی

درباره کتاب:
آیا می توانی تفاوت این دو تصویر را پیدا کنی؟ عنوان کتابی است با ترجمه فاطمه جعفری که توسط انتشارات علوم پارسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.