ارتش پایدار (از پیشدادیان تا ترکمانهای قراقویونلو و آق قویونلو)

مولف:
اکبر تهرانی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
ارتش پایدار (از پیشدادیان تا ترکمانهای قراقویونلو و آق قویونلو) عنوان کتابی است از اکبر تهرانی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1394 به چاپ رسیده است. از اکبر تهرانی، کتاب‌های فرهنگ ایرانشهر(سفیر اردهال)، ارتش پایدار(سفیر اردهال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان