ارتش پایدار (از پیشدادیان تا ترکمانهای قراقویونلو و آق قویونلو)

مولف:
اکبر تهرانی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
ارتش پایدار (از پیشدادیان تا ترکمانهای قراقویونلو و آق قویونلو) عنوان کتابی است از اکبر تهرانی که توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اکبر تهرانی، کتاب‌های فرهنگ ایرانشهر(سفیر اردهال)، ارتش پایدار(سفیر اردهال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان