از عاشورای حسین (ع) تا عاشورای شیعه

مولف:
محمد اسفندیاری (نویسنده)

ناشر:
خیمه

درباره کتاب:
از عاشورای حسین (ع) تا عاشورای شیعه عنوان کتابی است از محمد اسفندیاری که توسط انتشارات خیمه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد اسفندیاری، کتاب‌های پیک آفتاب(شرکت سهامی انتشار)، عاشورا شناسی(نشر نی)، کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی(صحیفه خرد)، آسیب شناسی دینی(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.