اصطلاح نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی، فرش بافی

مولف:
فائزه عقیقی (نویسنده)

ناشر:
بنیاد ایران شناسی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)

درباره کتاب:
اصطلاح نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی، فرش بافی عنوان کتابی است از فائزه عقیقی که توسط انتشارات بنیاد ایران شناسی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قالی و قالی بافی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.