انگیزه پیشرفت با خود کارآمدی در دانش آموزان

مولف:
کبری رضایی (نویسنده)

ناشر:
الهام نور

درباره کتاب:
انگیزه پیشرفت با خود کارآمدی در دانش آموزان عنوان کتابی است از کبری رضایی که توسط انتشارات الهام نور در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلاسداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان