درسنامه بافت شناسی (ویژه رشته های علوم پایه پزشکی، آناتومی و دندانپزشکی)

گروه مولفان:
فرشید قیامی حور (نویسنده) | مژده پاژخ (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
درسنامه بافت شناسی (ویژه رشته های علوم پایه پزشکی، آناتومی و دندانپزشکی) عنوان کتابی است از فرشید قیامی حور که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بافت شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان
موضوعات کتاب
بافت شناسی