سیری در جنبش کمونیستی در خوزستان (1300 تا 1332)

گروه مولفان:
علی ممبینی (نویسنده) | جعفر ممبینی (نویسنده)

ناشر:
یاد عارف

درباره کتاب:
سیری در جنبش کمونیستی در خوزستان (1300 تا 1332) عنوان کتابی است از جعفر ممبینی که توسط انتشارات یاد عارف در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حزب توده ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.