مجموعه قوانین و مقررات مربوط به عوارض شهرداری

مولف:
محمدحسین هدایی (نویسنده)

ناشر:
حبله رود

درباره کتاب:
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به عوارض شهرداری عنوان کتابی است از محمدحسین هدایی که توسط انتشارات حبله رود در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاربری زمین های شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.