مشارکت اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران

مولف:
فرشته نصراللهی (نویسنده)

ناشر:
مهرگان خرد

درباره کتاب:
مشارکت اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران عنوان کتابی است از فرشته نصراللهی که توسط انتشارات مهرگان خرد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشته نصراللهی، کتاب‌های جهانی شدن فرهنگ(مهرگان خرد)، جهان اسلام در دوران معاصر(مهرگان خرد)، مردم سالاری دینی(مهرگان خرد)، عربستان و اقتدارگرایی در خاورمیانه(مهرگان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.