نوع شناسی و مصادیق مدیریت در نهج البلاغه

گروه مولفان:
علی نقی امیری (نویسنده) | امام اول علی بن ابی طالب (ع) (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
نوع شناسی و مصادیق مدیریت در نهج البلاغه عنوان کتابی است از علی نقی امیری که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Management است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی نقی امیری، کتاب‌های رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، ویژگی ها و وظایف مدیران در نهج البلاغه(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، الگوی اداره در نهج البلاغه(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.