عتبة الکتبة (گزیده ای از مراسلات دیوان سلطان سنجر سلجوقی)[تاریخ سیاسی/ 17]

گروه مولفان:
مریم صادقی (نویسنده) | علی بن احمد منتجب الدین بدیع (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (مصحح) | محمد قزوینی (مصحح)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
عتبة الکتبة (گزیده ای از مراسلات دیوان سلطان سنجر سلجوقی) [تاریخ سیاسی/17] عنوان کتابی است از علی بن احمد منتجب الدین بدیع که در 314 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از علی بن احمد منتجب الدین بدیع، کتاب عتبة الکتبة(اساطیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.