زن بوشهری در جنگ و فرهنگ [مطالعات زنان/10]

مولف:
سید قاسم یاحسینی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه

درباره کتاب:
زن بوشهری در جنگ و فرهنگ [مطالعات زنان/10] عنوان کتابی است از سید قاسم یاحسینی که در 175 صفحه و توسط انتشارات شیرازه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان در جنگ است. از سید قاسم یاحسینی، کتاب‌های زیتون سرخ(شرکت انتشارات سوره مهر)، همگام با آزادی(صحیفه خرد)، تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر(شرکت انتشارات سوره مهر)، روزنامه مظفری بوشهر(شیرازه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.