پیشگفتار پدیدارشناسی روح

گروه مولفان:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده) | بهرام عباسی (مترجم)

ناشر:
لوح فکر

درباره کتاب:
پیشگفتار پدیدارشناسی روح عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی بهرام عباسی که در 152 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از phenomenology of sprit. موضوع اصلی این کتاب حقیقت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، کتاب‌های دانش منطق(موسسه انتشارات نگاه)، شهریار(پژواک)، فلسفه تاریخ(شفیعی)، خدایگان و بنده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
15,000 تومــان