امریکا (از کوچ نشینی تا اوباما)

مولف:
میر ناصر خورسند (نویسنده)

ناشر:
بهنود (وابسته به موسسه توسعه انتشارات بهنود)

درباره کتاب:
امریکا (از کوچ نشینی تا اوباما) عنوان کتابی است از میر ناصر خورسند که در 384 صفحه و توسط انتشارات بهنود (وابسته به موسسه توسعه انتشارات بهنود) در سال 1395 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
21,000 تومــان