تاریخ هفت قرن مبارزه سیاسی ایرانیان با حکومت امویان و عباسیان -جلد 2

مولف:
عبدالرفیع حقیقت (نویسنده)

ناشر:
کومش

درباره کتاب:
تاریخ هفت قرن مبارزه سیاسی ایرانیان با حکومت امویان و عباسیان -جلد2 عنوان کتابی است از عبدالرفیع حقیقت که در 771 صفحه و توسط انتشارات کومش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امویان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرفیع حقیقت، کتاب‌های نورالعلوم(بهجت)، شهاب الدین یحیی سهروردی فیلسوف شهید ایران(بهجت)، چهل مجلس(اساطیر)، ایران از دیدگاه علامه محمد اقبال لاهوری(کومش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.