موانع مردم سالاری در ایران (به ضمیمه ده مقاله پژوهشی)

مولف:
مصطفی کواکبیان (نویسنده)

ناشر:
پازینه

درباره کتاب:
موانع مردم سالاری در ایران (به ضمیمه ده مقاله پژوهشی) عنوان کتابی است از مصطفی کواکبیان که در 168 صفحه و توسط انتشارات پازینه در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مشارکت سیاسی است.