نور تنبل صبحگاهی [ادبیات بی ربطی/9]

مولف:
میلاد اخگر (نویسنده)

ناشر:
نشر کتاب مس

درباره کتاب:
نور تنبل صبحگاهی [ادبیات بی ربطی/9] عنوان کتابی است از میلاد اخگر که در 68 صفحه و توسط انتشارات نشر کتاب مس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است.
قیمت کتاب
7,000 تومــان