650 لغت امتحان اشتارت دویچ 1 (Start Deutsch 1)

مولف:
محمودرضا ولی خانی (مترجم)

ناشر:
رامند

درباره کتاب:
650 لغت امتحان اشتارت دویچ 1 (Start Deutsch 1) عنوان کتابی است با ترجمه محمودرضا ولی خانی که در 137 صفحه و توسط انتشارات رامند در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ... .. موضوع اصلی این کتاب زبان آلمانی است.