تاجر ونیزی [داستان های شکسپیر]

گروه مولفان:
علی اکبر عبداللهی (مترجم) | چارلز لمب (اقتباس کننده) | مری لمب (اقتباس کننده)

ناشر:
نقش قلم

درباره کتاب:
تاجر ونیزی [داستان های شکسپیر] عنوان کتابی است با ترجمه علی اکبر عبداللهی که در 80 صفحه و توسط انتشارات نقش قلم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های انگلیسی است.