تاریخ قرن هجدهم (انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون بناپارت)

گروه مولفان:
آلبر ماله (نویسنده) | ژول ایزاک (نویسنده) | غلامرضا رشید یاسمی (نویسنده)

ناشر:
پر

درباره کتاب:
تاریخ قرن هجدهم (انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون بناپارت) عنوان کتابی است از آلبر ماله که در 664 صفحه و توسط انتشارات پر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اروپا است. از آلبر ماله، کتاب تاریخ آلبر ماله(سمیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.