855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2 [کتاب های ریاضی مهاجر]

مولف:
احمد قندهاری (نویسنده)

ناشر:
مهاجر

درباره کتاب:
855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2 [کتاب های ریاضی مهاجر] عنوان کتابی است از احمد قندهاری که در 394 صفحه و توسط انتشارات مهاجر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابان است. از احمد قندهاری، کتاب‌های کریستف کلمب(مهاجر)، ماری کوری(مهاجر)، لوئیز بریل(مهاجر)، اسحاق نیوتن(مهاجر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.