حکایتهای شیرین تاریخ طبری [تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان]

گروه مولفان:
عذرا جوزدانی (نویسنده) | محمدبن جریر طبری (نویسنده)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
حکایتهای شیرین تاریخ طبری [تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان] عنوان کتابی است از عذرا جوزدانی که در 192 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از عذرا جوزدانی، کتاب‌های من خواهر بزرگ تر هستم(شهر قلم)، من برادر بزرگ تر هستم(شهر قلم)، روزی که مانیا ملکه مورچه ها شد(شهر قلم)، روزی که مانیا گم شد(شهر قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.