امضای الکترونیکی

مولف:
علی جان علی اکبری (نویسنده)

ناشر:
اسرار دانش

درباره کتاب:
امضای الکترونیکی عنوان کتابی است از علی جان علی اکبری که در 332 صفحه و توسط انتشارات اسرار دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امضای الکترونیکی است.