زیر نگاه پدر ((خاطرات مهرماه فرمانفرماییان از اندرونی))

مولف:
مهرماه (رئیس) فرمانفرمائیان (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
زیر نگاه پدر ((خاطرات مهرماه فرمانفرماییان از اندرونی)) عنوان کتابی است از مهرماه (رئیس) فرمانفرمائیان که در 336 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.