شهر فرشتگان [ادبیات بی ربطی/2]

مولف:
علی پاینده جهرمی (نویسنده)

ناشر:
نشر کتاب مس

درباره کتاب:
شهر فرشتگان [ادبیات بی ربطی/2] عنوان کتابی است از علی پاینده جهرمی که در 104 صفحه و توسط انتشارات نشر کتاب مس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است.
قیمت کتاب
9,300 تومــان