پیتزا [آشپزی به سبک فرانسوی]

مولف:
مریم عابدی (نویسنده)

ناشر:
اخوان

درباره کتاب:
پیتزا [آشپزی به سبک فرانسوی] عنوان کتابی است از مریم عابدی که در 50 صفحه و توسط انتشارات اخوان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیتزا است. از مریم عابدی، کتاب‌های آشپزی به سبک فرانسوی(اخوان)، آشپزی به سبک فرانسوی(اخوان)، آشپزی به سبک فرانسوی(اخوان)، آشپزی به سبک فرانسوی(اخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان